Ant dependency graph

I needed to see the dependencies between the ant tasks in our project.
I first came across this older page with different tools for creating a graph of the dependencies, but unfortunately, the tools mentioned here do not seem to be developed any more.
But then I found this great groovy script embedded as an ant target.
I downloaded groovy, and separated the taskdef from the groovy script, in order to place the groovy libraries where I wanted.

  <taskdef name="groovy" classname="org.codehaus.groovy.ant.Groovy">
   <classpath>
	<fileset dir="groovy-1.8.6/lib" includes="*.jar"/>
   </classpath>
  </taskdef>
  <groovy>
   ....
  </groovy>

GraphViz was installed in no time (from ubuntu APT), and the resulting graph is quite good!

Bestemors blomst

image

Blomsten på bildet fikk jeg da vi ryddet ut av bestemors leilighet etter at hun døde, for over fire år siden. Nå blomstrer den for første gang siden jeg overtok den, og det passer ekstra bra akkurat nå, for i dag ville bestemor ville ha fyllt 89 år.

Dagens tegning

Tegningene som kommer barnehagen for tida er utformet som nyhetsbrev. Kommunale barnehager har ikke alt for god råd, så disse arkene har nok barnehagen fått av noen som ikke trengte de lenger 🙂

image

Men dagens tegning er altså en dinosaur som tenker på Jesus. Han må vel kunne sies å være forut for sin tid 🙂